Algemene Voorwaarden Textiel

 

Voorwaarde 1


Al onze facturen zijn op voorhand betaalbaar tenzij anders aangegeven op de voorzijde van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag, een schadevergoeding van 12% per jaar worden aangerekend met een minimum van 25 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.


Voorwaarde 2


Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de 5 werkdagen na facturatiedatum, en dienen te gebeuren per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.


Voorwaarde3


Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Voorwaarde4


De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade aan de geleverde goederen door slecht gebruik of misbruik. Enkel op productie fouten aan het textiel of de bedrukking .

 

Voorwaarde5

Het is niet mogelijk eigen textiel aan te leveren.

Voorwaarde 6

Een logo dat ontworpen is door Partymix , blijft in het bezit van Partymix. Indien de klant dit logo in eigen bezit wenst te hebben zal hiervoor een éénmalig bedrag van 80 euro excl BTW aangerekend worden. 

Verzending

Voorwaarde 1


Leveringstermijnen worden met de klant afgesproken. Het leveren van goederen of van diensten op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot annulatie of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
Eenmaal het pakket overgedragen is aan de pakjesdienst hebben wij geen controle meer over de levertermijn.


Voorwaarde 2


De leveringskosten vallen ten laste van de koper en zullen ook steeds meegedeeld worden per offerte of in een later stadium per bestelbon.


Voorwaarde 3


De ingebruikname van de geleverde pakketten geldt als de definitieve aanvaarding ervan.


Voorwaarde 4


De koper aanvaardt de verpakking der geleverde goederen voor zijn rekening, en kan de verkoper niet verplichten tot terugname of welke andere behandeling of vergoeding dan ook.


Voorwaarde 5


Bij het opgeven van een foutief lever adres door de klant, waarna het pakket na verzending terug bij Partymix aankomt, worden extra verzendkosten aangerekend voor het opnieuw verzenden van het pakket.

Privacy statement

 

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen. U als bezoeker kunt van onze site gebruik maken met of zonder account en daarbij verwerken wij persoonsgegevens. We willen u daarom graag meedelen welke gegevens wij verzamelen, waarom wij die gegevens verzamelen en hoe we op die manier uw gebruikservaring kunnen verbeteren.

We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en daarbij houden we ons aan de eisen uit de pricacywetgeving, dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken.
- nooit meer informatie vragen dan nodig
- je persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van deze doeleinden
- zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig
- je de mogelijkheid geven om je gegevens in te zien of te wijzigen.
- direct actie ondernemen als je ons verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen

Gebruik persoonsgegevens
We verzekeren u dat we uw gegevens zullen beschermen tegen misbruik. We zullen deze nooit doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden. We zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van uw bestellingen en slagen deze gegevens op in beveiligde servers.

Even een overzichtje van welke gegevens wij over u verzamelen:

Bedrijfsnaam en/of naam contactpersoon:

Zodat we u op een correcte en beleefde manier kunnen aanspreken.

Btw nummer:

Zodat we een geldig factuur kunnen opmaken en fraude kunnen voorkomen.

Facturatieadres:

Om een geldig factuur op te stellen. 

Leveradres:

Zodat we uw order kunnen afleveren op het gewenste adres.


Telefoonnummer:

Om uw order sneller af te handelen als we een vraag hebben.

Emailadres:

Uw emailadres is uw login op onze website. U zal emails ontvangen in verband met uw bestelling en factuur. U ontvangt een orderbevestiging, een verzendbevestiging of afhaalbericht, betalingsuitnodiging en factuur via dit emailadres.

Verstrekken aan derden

 

Wij geven jouw persoonsgegevens enkel aan derde partijen als dat absoluut noodzakelijk is voor de werking van bepaalde functionaliteiten op de website. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling maken we gebruik van de diensten van een derde partij. Denk hierbij aan de afhandeling van de online betaling en het verzenden van uw order met een pakjesdienst.

Verder zullen wij je persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij werken bijvoorbeeld met een extern boekhoudkantoor.

Uw rechten

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Partymix. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

 

Recht van vrije gegevensoverdracht:

u beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

gedrag

Bij gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt naar waarheid en correct is. Je gaat akkoord dat je www.partymixturnhout.be nooit zal gebruiken voor het uploaden, verzenden of op een andere manier openbaar maken van ongeschikte content. Met ongeschikt wordt onder andere bedoeld content die kwetsend, beledigend, illegaal, bedreigend, racistische of op andere wijze niet correct is.